MENU

Giữa thân nhân không nợ 4 thứ, không làm 5 việc, thì gia đình ngày càng hưng

Giữa người thân không nợ bốn thứ, không làm năm việc này, mới có thể giúp cho gia đình êm ấm, ngày càng hưng vượng. Không nợ bốn thứ Một, không nợ tiền bạc Tục ngữ nói: “Anh em tính toán rõ ràng”. Nợ của người thân cũng có thứ quả thực không thể thanh […]