Chính sách bảo mật

Chủ sở hữu www.phunugiadinh.vn tuân theo chính sách bảo mật rất chặt chẽ. Là một trang web có uy tín, chúng tôi phục vụ cho nhu cầu của người sử dụng và do đó rất quan trọng đối với chính sách bảo mật.

Dưới đây là một số phân đoạn cơ bản của chính sách bảo mật của chúng tôi:

Chúng tôi thu thập thông tin kiểu gì?

Để đơn giản duyệt qua trang web, chúng tôi không cần bất kỳ loại thông tin nào từ phía bạn. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải thu thập một số thông tin cơ bản từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, trả lời cuộc thăm dò hoặc điền vào một mẫu. Loại thông tin mà bạn có thể cần phải cung cấp là:

 • Tên
 • Tuổi tác
 • Địa chỉ email
 • Giới tính
 • Quốc tịch

Tại sao chúng ta cần thông tin của bạn?

Tất cả hoặc một số thông tin cơ bản do bạn cung cấp có thể được chúng tôi sử dụng theo một trong các cách sau:

 • Để tăng trải nghệm của bạn trên website
 • Để cải thiện trang web của chúng tôi
 • Thiết lập quan hệ khách hàng
 • Để duy trì quan hệ khách hàng
 • Chăm sóc các nhu cầu đặc biệt của người sử dụng
 • Để xử lý giao dịch
 • Để quản lý hoạt động của trang này
 • Để đáp ứng các yêu cầu pháp lý

Lưu ý: Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển nhượng các thông tin mà bạn cung cấp cho bất kỳ công ty nào khác vì bất kỳ lý do gì mà không có sự đồng ý của bạn, trừ mục đích phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua .

Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?

Cho dù bạn đang sử dụng trang web của chúng tôi để gửi yêu cầu hoặc chỉ đơn giản là duyệt các trang web của trang web của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn là an toàn với chúng tôi. Để bảo vệ đầy đủ thông tin có giá trị do bạn cung cấp trực tuyến, chúng tôi đã thiết kế trang web của mình theo cách sao cho không có sự lỏng lẻo trong việc bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Các chính sách bảo mật được thiết kế sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng và cập nhật thường xuyên được thực hiện để đảm bảo bảo vệ đầy đủ thông tin cá nhân. Quy trình và công nghệ bảo mật phức tạp cao được sử dụng để đảm bảo bảo vệ khỏi bị truy cập trái phép và sử dụng không đúng thông tin do người dùng cung cấp.

Khi chúng tôi đánh giá các thông tin cá nhân của người dùng, chúng tôi đã đưa ra một môi trường an toàn và an toàn. Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn khi bạn đặt hàng hoặc nhập, gửi, hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Tất cả các cơ sở dữ liệu của trang web của chúng tôi có thể được truy cập bởi những người có quyền truy cập đặc biệt đối với các hệ thống như vậy, và được yêu cầu giữ bí mật thông tin. Mục đích và mục đích của hệ thống an ninh này là tạo ra sự tin tưởng và tin tưởng của người tiêu dùng khi sử dụng trang web này.

Chúng tôi sử dụng cookie?

Để nâng cao kinh nghiệm trực tuyến của bạn, chúng tôi sử dụng cookie. Cookie là các tệp nhỏ được chuyển giao bởi trang web từ đĩa cứng của máy tính của người dùng. Các tệp này cung cấp một mẩu thông tin cá nhân về bạn hoặc sở thích của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng các quảng cáo của bên thứ ba trên www. Phunugiadinh.vn để hỗ trợ trang web của chúng tôi. Một số nhà quảng cáo này có thể sử dụng công nghệ như cookie và web beacon khi họ quảng cáo trên trang của chúng tôi và cũng sẽ gửi các nhà quảng cáo này (chẳng hạn như Google thông qua chương trình Google AdSense) bao gồm địa chỉ IP, ISP của bạn, trình duyệt bạn sử dụng Hãy truy cập trang web của chúng tôi, và trong một số trường hợp, cho dù bạn đã cài đặt Flash.

DoubleClick DART Cookie

Google AdSense là dịch vụ quảng cáo do Google cung cấp. Www. Phunugiadinh.vn sử dụng Cookie “Doubleclick”, theo dõi việc sử dụng www.Phunugiadinh.vn và hành vi của người dùng liên quan đến quảng cáo, sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi có được công bố bất cứ thông tin nào ra bên ngoài không?

Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc chuyển giao bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho bên ngoài. Thông tin có thể được tiết lộ cho các bên thứ ba đáng tin cậy, những người giúp đỡ trong việc kinh doanh của chúng tôi, nhưng chỉ được thực hiện khi các bên đó đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc phát hành là thích hợp để tuân thủ pháp luật, thực thi chính sách trang web của chúng tôi, hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc của người khác.

Điều gì về liên kết bên thứ ba được sử dụng trong trang web của chúng tôi?

Thỉnh thoảng, tại trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng liên kết của các trang web khác. Các liên kết của bên thứ ba này được cung cấp chỉ để cung cấp thêm thông tin về các chủ đề có thể hữu ích cho người dùng. Các trang web bên thứ ba này có chính sách riêng tư riêng biệt và độc lập. Khi bạn truy cập trang web khác từ trang web của chúng tôi, Chính sách Bảo mật của chúng tôi không còn hiệu lực. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với nội dung được cung cấp bởi các trang web của bên thứ ba này.