MENU

Chiếc túi hàng hiệu và 2 mảnh đời, chỉ phụ nữ mới hiểu

Cô gái 25 tuổi, có nhan sắc, có người che chở... còn người kia là một phụ nữ đã ở tuổi băm với muôn vàn nỗi lo...