MENU

Kiến trúc sư dành 65 ngày cải tạo ngôi nhà 100 tuổi rộng 35m2, chủ nhà khi trở về vô cùng kinh ngạc

Một gia đình 8 người sống cùng trong ngôi nhà cũ kĩ hơn trăm tuổi chỉ với 35 m2. Sau 65 ngày cải tạo, diện mạo mới...