MENU

Hành xử cao đẹp của người mẹ khi nghe tin “con gái” ăn trộm sách

Đây là câu chuyện mà một cô giáo kể với tôi, đến nay tôi vẫn gìn giữ tận trong tim, câu chuyện này khiến tôi hiểu...