MENU

Cha mẹ khôn ngoan sẽ không khoe giàu, cũng không than nghèo

Vài ngày trước tôi đi ăn ở một nhà hàng Tây, bàn bên cạnh có hai đôi vợ chồng cùng dắt theo con khoảng 7-8 tuổi,...