MENU

Lá thư về việc giao bài tập về nhà của một cô giáo khiến phụ huynh khắp thế giới tâm đắc

Vào năm học mới, một cô giáo đã gửi một lá thư ngắn cho các phụ huynh học sinh để thống nhất về việc thực...