MENU

4 đặc điểm ngoại hình của bố rất dễ di truyền cho con gái, đặc biệt là bé thứ 2

Hầu hết các bà mẹ đều cho biết con gái họ giống bố như đúc và rất ít người cho biết em bé gái giống mẹ.